Bộ dụng cụ 1/2" tháo lắp máy phát 22 chi tiết AI010090A

Còn hàng

Mô tả sản phẩm:
 • Model: AI010090A
 • Chuyên dùng tháo lắp máy phát
 • 22 chi tiết phù hợp với tất cả các loại máy biến dòng

Hình ảnh bộ dụng cụ 1/2" tháo lắp máy phát 22 chi tiết AI010090A

Hình ảnh bộ dụng cụ 1/2" tháo lắp máy phát 22 chi tiết AI010090A

Chi tiết bộ dụng cụ 1/2" tháo lắp máy phát 22 chi tiết AI010090A

 • 01 chốt kẹp, M10 với đai ốc 33T: 110mm (L)
 • 01 chốt kẹp, M10 với đai ốc 31T: 98mm (L)
 • 01 chốt lục giác M10, 14mm. Cỡ: 57mm (L)
 • 01 chốt kẹp - M10: 110mm (L); 02 chốt bit M8, M10: 75mm (L)
 • 01 thanh chữ T, T50 với đai ốc 33T: 110mm (L)
 • 02 thanh chữ T, T40, T50: 75mm (L)
 • 02 lục giác 8, 10mm: 75mm (L)
 • 01 đai ốc 33 răng với đầu lục giác 15mm
 • 01 đai ốc 33 răng với đầu lục giác 17mm
 • 01 đai ốc 33 răng với đầu lục giác 22mm
 • 01 đai ốc lục giác 17mm; 01 đai ốc lục giác 22mm
 • 01 đai ốc lục giác 28mm x 22mm
 • 01 đai ốc lục giác 28mm x 21mm
 • 01 đai ốc lục giác 28mm x 19mm
 • 01 đai ốc 4 điểm với đầu lục giác 17mm
 • 01 đai ốc 3 điểm với đầu lục giác 38mm
 • 01 đầu bít vuông 1/2" x 10mm