Bộ thiết bị kiểm tra hệ thống phun xăng AI020064A

Còn hàng

Mô tả sản phẩm:
  • Model: AI020064A
  • Bộ thiết bị kiểm tra vòi phun xăng có thể dùng cho các hãng và các loại xe
  • Xác định chính xác các lỗi trong bộ lọc, đường dây và các bộ điều chỉnh
  • Là bộ thiết bị hoàn chỉnh với các ống, các ống nối và các ống kẹp phù hợp với các loại xe cổ cũng như các xe hiện đại

Bộ thiết bị kiểm tra hệ thống phun xăng AI020064A được thiết kế để kiểm tra hệ thống nhiên liệu của hầu hết các thương hiệu xe hiện nay nhờ các ống, các ống nối và các ống kẹp phù hợp với các loại xe cổ cũng như các xe hiện đại. Hoạt động dựa trên nguyên lí đo áp lực, cho phép AI020064A xác định chính xác các lỗi trong bộ lọc, đường dây và các bộ điều chỉnh

Hình ảnh bộ thiết bị kiểm tra hệ thống phun xăng AI020064A

Hình ảnh bộ thiết bị kiểm tra hệ thống phun xăng AI020064A

Đặc điểm bộ thiết bị kiểm tra hệ thống phun xăng AI020064A

  • Bộ thiết bị kiểm tra vòi phun xăng có thể dùng cho các hãng và các loại xe
  • Xác định chính xác các lỗi trong bộ lọc, đường dây và các bộ điều chỉnh
  • Là bộ thiết bị hoàn chỉnh với các ống, các ống nối và các ống kẹp phù hợp với các loại xe cổ cũng như các xe hiện đại