Chính sách bảo hành

Tất cả sản phẩm của Tân Phát đều được bảo hành theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.