Bơm dầu bằng tay GROZ OLP-12

Còn hàng

Mô tả sản phẩm:

-Bính chứa: 20 lít

-Có thể thay đổi lưu lượng bơm bằng cách thay đổi trục trống trên tay bơm

 

Hình ảnh Bơm dầu bằng tay GROZ OLP-12 

Bơm dầu bằng tay GROZ OLP-12, bom dau bang tay  GROZ OLP-12

Bơm dầu bằng tay GROZ OLP-12