Bơm hút dầu bằng quay tay GROZ GNB/25T/SPL

Còn hàng

Mô tả sản phẩm:

Thích hợp cho thùng công suất 50-205 lít;  5 lít cho mỗi 20 lượt;

Nó được sử dụng để bơm các chất ăn mòn

Hình ảnh Bơm hút dầu bằng quay tay  GROZ GNB/25T/SPL 

Bơm hút dầu bằng quay tay  GROZ GNB/25T/SPL, bom hut dau bang tay  

Bơm hút dầu bằng quay tay  GROZ GNB/25T/SPL  

Mục đích sử dụng Bơm hút dầu bằng quay tay  GROZ GNB/25T/SPL   

Thích hợp cho thùng công suất 50-205 lít;  5 lít cho mỗi 20 lượt;

Nó được sử dụng để bơm các chất ăn mòn;

Không thích hợp cho các vật liệu dựa trên nước, chất chống đông, axit, dung môi, xăng và vv.