Bơm mỡ bằng tay GROZ VGP/10

Còn hàng

Mô tả sản phẩm:

- Bính chứa: 10kg có bánh xe di động

- Súng cấp mỡ ¼ ich

- Dây áp lực cao: 2m

Hình ảnh Bơm mỡ bằng tay GROZ VGP/10 

Bơm mỡ bằng tay GROZ VGP/10 

Thông số kỹ thuật Bơm mỡ bằng tay GROZ VGP/10  

Bính chứa: 10kg có bánh xe di động

Súng cấp mỡ ¼ ich

Dây áp lực cao: 2m