Thiết bị tạo khí ni tơ dùng cho ôtô TT-350

Còn hàng

Mô tả sản phẩm:
 • Model: TT-350
 • Đồng hồ hiển thị thời gian làm việc của lọc Nitơ
 • Độ tinh khiết của Nitơ: 95-99.5%
 • Áp suất khí đầu vào: 8-10bar
 • Áp suất khí Nitơ đầu ra: 4-7Bar
 • Lưu lượng khí Nitơ đầu ra:70L/h
 • Thiết bị chân không tự động tích hợp trên súng bơm lốp.
 • Dùng tích bình chứa Nitơ 70L

Hình ảnh thiết bị tạo khí ni tơ dùng cho ô tô TT-350

Bộ đồng hồ hiển thị số áp suất khí Nitơ, áp suất khí đầu vào

Thông số kĩ thuật thiết bị tạo khí ni tơ dùng cho ô tô TT-350

 • Đồng hồ hiển thị thời gian làm việc của lọc Nitơ
 • Độ tinh khiết của Nitơ: 95-99.5%
 • Áp suất khí đầu vào: 8-10bar
 • Áp suất khí Nitơ đầu ra: 4-7Bar
 • Lưu lượng khí Nitơ đầu ra:70L/h
 • Thiết bị chân không tự động tích hợp trên súng bơm lốp.
 • Bộ lọc khí và điều chỉnh áp suất đầu vào
 • Dùng tích bình chứa Nitơ 70L